Lijn1:
Samen werken aan (meer) gezonde wijken is een complex proces. Veel partijen zijn betrokken. Van de burger, de eerste lijn, zorgaanbieders, welzijnsprofessionals, gemeenten tot aan zorgverzekeraars. Samen moeten we de omslag maken in denken en doen van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en gedrag’. Daarbij hoort ook meer vertrouwen in het zelfmanagement van de burger. Alleen dan kunnen we de zorg goed en betaalbaar houden. De eerste lijn speelt hierbij als de spil in de wijk een belangrijke rol. Dat is de Stichting Lijn1, en zij bestonden in 2015 tien jaar wat gevierd werd tijdens het jaarlijkse congres, een impressie maakten wij: